Croeso i
Gyngor Bro Morgannwg

Yn ôl i'r cais

Rhoi sylwadau am gais cynllunio
*  
*  
 
 
   
 
Peidiwch ag ysgrifennu mwy na 1000 o gymeriadau yn y blwch sylwadau isod. (Bydd y system yn eich rhybuddio os ceisiwch gyflwyno sylwadau sy’n hirach na 1000 o gymeriadau.) Os hoffech ysgrifennu mwy na 1000 o gymeriadau teipiwch eich ymateb mewn dogfen destun a’i ychwanegu fel atodiad isod.

   

Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, Y Barri CF63 4RU. (Rhif) (01446) 700111