Croeso i
Gyngor Bro Morgannwg

Ffurflen Gwyno Gorfodi


Eich Manylion

Enw  
Cyfeiriad    
Cod Post  
Ffôn    
Ffôn Symudol
E-bost    

Manylion am eich cwyn

Cyfeiriad a lleoliad yr adeilad rydych yn cwyno amdano    
Disgrifiad byr o'ch cwyn    
Gwybodaeth Ychwanegol am eich Cwyn  

Dogfennau Perthnasol

Cynhwyswch unrhyw ddogfennau yma rydych yn meddwl eu bod yn berthnasol i’ch cwyn. Os oes gennych luniau yr hoffech i ni eu hystyried yn rhan o’ch cwyn, gallwch eu cynnwys hefyd.Manylion y Safle/Perchennog (os ydych yn eu gwybod)

Os ydych yn gwybod enw a chyfeiriad perchennog y safle, fe’u rhowch isod .
Enw'r Perchennog
Cyfeiriad  
Ffôn
Ffôn Symudol

 

Ar ôl cyflwyno eich cwyn, anfonir e-bost i’w gydnabod yn awtomatig. I weld sut y dyrennir blaenoriaeth, gwelwch fwy o wybodaeth am orfodi cynllunio.

Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, Y Barri CF63 4RU. (Rhif) (01446) 700111